Yrittäjillekin annettava todellinen mahdollisuus aikuiskoulutukseen

Vaalien lähestyessä alkaa taas löytyä puolestapuhujia pienyrittäjillekin. Yleisimmin esiin nousevat arvonlisäverotukseen liittyvät ehdotukset, kuten verovelvollisuuden alarajan korottaminen tai veron muuttaminen laskutusperusteisesta maksuperusteiseksi.

Eri tahoilta on esitetty myös elinkeinonharjoittajille ja henkilöyhtiöille suunnattua yrittäjävähennystä verotukseen. Vähennyksen käyttöönotolla uskottaisiin luotavan uusia työpaikkoja ja tuotaisiin pienyritysten verotus samalle viivalle osakeyhtiöiden verotuksen kanssa.

Kaikki edellä mainitut ovat kannatettavia ajatuksia varsinkin näin yksinyrittäjän näkökulmasta. Pienyrittäjien ongelmat eivät kuitenkaan liity yksinomaan verotukseen. Ongelmakohtia on yllin kyllin muun muassa yrittäjän sosiaaliturvassa, yritystoiminnan rahoituksessa ja byrokratian asettamissa rajoitteissa. Näitä on käsitelty ja käsitellään jatkuvasti niin monilla eri forumeilla, että en lähde niitä enää tähän listaamaan.

Yhden suuren epäkohdan haluan kuitenkin nostaa esiin. Ammatillisen aikuiskoulutuksen tukijärjestelmä kohtelee yrittäjiä syrjivästi palkansaajiin verrattuna. Palkansaajan tuki muodostuu perusosasta ja palkan perusteella määräytyvästä ansio-osasta. Yrittäjälle tuen määrä on aina pelkkä perusosa. Käytännössä tämä merkitsee, että esimerkiksi 2500 euroa/kk ansaitseva palkansaaja saa tukea yli kaksi kertaa enemmän kuin vastaavan summan yrittäjätoiminnastaan ansiota saava. Euromäärissä palkansaaja tuki noilla tuloilla on noin 1465 euroa, kun yrittäjän tuki yltää nippa nappa yli 700 euron.

Tämänkaltaiselle eriarvoisuudelle ei ole mitään perusteita. Päinvastoin kuin esimerkiksi työttömyysetuuksissa, palkansaajan tukea ei ole sidottu esimerkiksi työttömyyskassan jäsenyyteen. Toisin sanoen aikuiskoulutustuki maksetaan kokonaisuudessaan verovaroista, joita yrittäjätkin kerryttävät – monessa tapauksessa suhteellisesti palkansaajia enemmänkin.

Ratkaisu ammatillisen aikuiskoulutuksen tukijärjestelmän tasa-arvoistamiseksi on yksinkertainen. Yrittäjän aikuiskoulutustuen määrä lasketaan verotuksessa vahvistetun YEL-työtulon mukaisesti. Tällä muutoksella luodaan pienyrittäjillekin todellinen mahdollisuus vahvistaa omaa osaamistaan elinikäisen oppimisen idean mukaisesti.