Vakaumuksellisuus ei saa ohjata terveydenhoitoa

abortion_photo

Kun yksi kansalaisaloite on saatu onnellisesti likimain maaliin, on aika nostaa keskusteluun toinen. Kyseessä on aloite, jolla halutaan antaa terveydenhuollon henkilöstölle oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa. Vakaumuksen perusteella lääkärillä olisi myös oikeus kieltäytyä laatimasta raskaudenkeskeytykseen johtavaa lausuntoa.

Mikäli tällainen vakaumukseen perustuva lisäys lainsäädäntöön tehdään, niin samalla avataan melkoinen Pandoran lipas. Aivan samoilla perusteilla voidaan vaatia jatkossa oikeutta kieltäytyä myös esimerkiksi rokotusten antamisesta, verensiirroista ja lukemattomista muista terveydenhoidon toimenpiteistä. Kannattaa myös muistaa, että lääkärien ja hoitohenkilökunnan keskuudessa on eri uskontokuntien edustajia, joiden vakaumukset pitäisi samalla tavoin huomioida jatkossa. Saisiko vannoutunut muslimi erivapauden suorittaa tytöille ympärileikkauksia suomalaisessa terveyskeskuksessa?

Mahdollinen lainmuutos asettaisi samalla kansalaiset eriarvoiseen asemaan arvottamalla erilaisia vakaumuksia päinvastaisella tavalla. Vakaumuksensa vuoksi asevelvollisuuuden suorittamisesta kieltäytyvää totaalikieltäytyjää rangaistaan, mutta raskaudenkeskeytyksestä kieltäytyvälle annetaan lakisääteinen suoja toimia vakaumuksensa mukaan ilman rangaistusta.

Koko aloitteen onnettomin puoli on kuitenkin se, että sen kautta asetetaan lääkärin ja hoitohenkilöstön etu potilaan edun yläpuolelle. Potilaalla on aina raskaudenkeskeytykseen painavat syyt, joko terveydelliset tai sosiaaliset. Kevein sydämin en usko yhdenkään naisen tällaiseen operaatioon lähtevän. Hoitavan henkilökunnan tehtävä ei ole kyseenalaistaa potilaan päätösvaltaa, vaan toimia potilaan tahdon mukaisesti hänen hyvinvointinsa turvaamiseksi.